Ăn gì để tinh trùng khỏe sinh con trai

banner
Ăn gì để tinh trùng khỏe sinh con trai

Ăn gì để tinh trùng khỏe sinh con trai

Cơ sở khoa học của việc sinh con trai hay gái đã được khoa học khẳng định là do nhiễm sắc thể quyết định. Tuy nhiên, gần đây, các nghiên cứu trên phạm vi rộng lớn được các nhà khoa học Mỹ, Anh, Nhật,… thực hiện đã cho thấy, sự quyết định giới tính thai… View Article

Chi tiết >>

slideshow-1 slideshow-2 slideshow-3 slideshow-4 slideshow-5 slideshow-6 slideshow-7

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img