giãn tĩnh mạch thừng tinh có thể có con không

banner
Sau phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh có thể có con không?

slideshow-1 slideshow-2 slideshow-3 slideshow-4 slideshow-5 slideshow-6 slideshow-7

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img