kích cỡ dương vật Việt Nam

banner
Kích cỡ dương vật Việt Nam như thế nào?

Kích cỡ dương vật Việt Nam như thế nào?

Mặc dù người ta có đưa ra những con số trung bình về kích cỡ của dương vật nam giới nhưng kích thước này có thể khác nhau giữa các quốc gia. Người Việt Nam vẫn tự cho mình là “thấp bé nhẹ cân”, vậy điều đó có ảnh hưởng tới vấn đề chúng ta… View Article

Chi tiết >>

slideshow-1 slideshow-2 slideshow-3 slideshow-4 slideshow-5 slideshow-6 slideshow-7
img