tinh dịch vón cục

banner
Tinh dịch đóng cục

Tinh dịch đóng cục

Ngoài biểu hiện tinh dịch đông đặc thì tinh dịch đóng cục là sự thể hiện bất thường phổ biến ở nam giới. Đó là khi tinh dịch xuất hiện những cục nhỏ như hạt cơm và khi bóp vào thì thấy mịn như bột. Vậy nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, biến chứng… View Article

Chi tiết >>

slideshow-1 slideshow-2 slideshow-3 slideshow-4 slideshow-5 slideshow-6 slideshow-7
img