tại sao không nên quan hệ tình dục trong giai đoạn điều trị chlamydia